0,8 PRO­CENT

Ttela - - Ekonomi -

steg BNP med un­der tred­je kvar­ta­let jäm­fört med kvar­ta­let fö­re. Den tys­ka eko­no­min går bätt­re än vän­tat till följd av en stark ex­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.