Det för­flut­na gör sig på­mint

Ttela - - Tv guide -

Fa­mil­jen Gre­en­le­af dri­ver en mäk­tig för­sam­ling i Memp­his. Men bakom ku­lis­ser­na är de­ras liv kan­ta­de av skan­da­ler. Gra­ce Gre­en­le­af

(Mer­le Dand­ridge) åter­vän­de hem till si­na för­äld­rar Ja­mes (Keith Da­vid) och Mae (Lynn Whit­fi­eld) i förs­ta sä­song­en av dra­ma­se­ri­en ”Gre­an­le­af”, som slu­ta­de med en cliff­hang­er när san­ning­en kom ikapp pas­tor Ja­mes. I and­ra sä­song­en tät­nar in­tri­gen. Se­ri­en är pro­du­ce­rad av

Oprah Win­frey som ock­så spe­lar en roll. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.