ELDNINGSFÖRBUD I HE­LA OM­RÅ­DET

Ttela - - Sidan 1 -

VÄ­NERS­BORG: Un­der sön­dags­för­mid­da­gen in­for­me­ra­des po­li­sen om en för­svun­nen kvin­na i 75-års ål­dern. Sök­nings­ar­be­tet på­gick i fle­ra tim­mar in­nan kvin­nan hit­ta­des. Kvin­nan har alz­hei­mers och ska ha läm­nat sin och ma­kens bostad. I sök­nings­ar­be­tet an­vän­des po­lishe­li­kop­ter, två hund­bi­lar och al­la till­gäng­li­ga po­lis­styr­kor i om­rå­det.

– Da­men ska ha gått från sin bostad. Vi har al­la till­gäng­li­ga i om­rå­det på plats och job­bar för att hit­ta hen­ne, sä­ger Karl-jo­han Främ­ling, jour­ha­van­de för­un­der­sök­nings­le­da­re vid po­li­sen i Troll­hät­tan.

Strax in­nan 16 på sön­da­gen kun­de po­li­sen med­de­la att den för­svun­na kvin­nan hit­tats väl­be­hål­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.