PREMIÄR FRE­DAG

Alex

TV Tidningen - - HOJDARE PA WEBBEN -

Vi­aplay

Po­li­sen Alex ( Dra­go­mir Mr­sic) har be­stämt sig för att av­slu­ta sitt sam­rö­re med kri­mi­nel­la kret­sar, men de mör­ka kraf­ter­na väg­rar släp­pa ho­nom. Den nya thril­ler­se­ri­en är skri­ven av Niklas Rock­ström och Mi­chael Hjorth. Ett nytt av­snitt släpps var­je vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.