Pist­vakt

TV Tidningen - - HOJDARE PA WEBBEN -

Öp­pet ar­kiv

”Pist­vakt” som sän­des i SVT 1998– 2000 blev en stor tit­tar­suc­cé – myc­ket tack va­re star­ka skå­de­spe­la­re som Lennart Jä­h­kel, Jacob Nor­den­son och To­mas Nor­ström. De två sä­song­er­na av se­ri­en om de tre brö­der­na Sven-E, Jan-E och Ol­le finns att ström­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.