Mark och Lut­her

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Tred­je de­len av ”Mark och Lut­her” har ru­bri­ken ”Lut­her, re­for­ma­tio­nen och skug­gor­na”. Programledaren Mark Le­vengood be­sö­ker den tys­ka sta­den Wit­ten­berg, där Mar­tin Lut­her lev­de en stor del av sitt liv. Är­ke­bis­ko­par­na Antje Jac­ke­len, KG Ham­mar och Ka­ri Mä­ki­nen får tyc­ka till om re­for­ma­tio­nen.

Mark Le­vengood i Wit­ten­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.