Se­mi-pro

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Will Fer­rell tyc­ker up­pen­bar­li­gen om att sko­ja med oli­ka spor­ter, men det var ro­li­ga­re med kon­ståk­ning i ”Bla­des of glo­ry” än det är med bas­ket­boll i den här ljum­ma ko­me­din. Här le­der han ett bas­ket­lag i gärds­gårds­se­ri­en som för­sö­ker vin­na en plats i proffsli­gan. Med bland and­ra Woody Har­rel­son, André Ben­ja­min och Mau­ra Ti­er­ney. (2008)

Ljum­men bas­ket­ko­me­di med Will Fer­rell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.