Mo­na Li­sas le­en­de

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.30

Väl­spe­lat och un­der­hål­lan­de dra­ma med Ju­lia Ro­berts som konst­lä­ra­re i en för­näm och kon­ser­va­tiv flick­sko­la på 1950-ta­let. Hon vill att ele­ver­na ska bli yr­kes­kvin­nor i stäl­let för hem­ma­fru­ar. I klas­sen finns Kirsten Dunst, Ju­lia Sti­les och Mag­gie Gyl­len­haal. (Mo­na Li­sa smi­le, 2003)

Flick­sko­lan ska­kas om av Ro­berts lä­ra­rin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.