Con­vic­tion

TV Tidningen - - FILMKANALER - Av Jan-Olov An­ders­son

14.25

Väl­spe­lat dra­ma med verk­lig­hets­bak­grund. Hi­la­ry Swank spe­lar över­ty­gan­de den en­sam­stå­en­de mam­ma som äg­na­de åra­tal åt att plug­ga till ad­vo­kat, så att hon kun­de hjäl­pa sin bror ( Sam Rockwell), fel­ak­tigt dömd för mord. Med Me­lis­sa Leo, Min­nie Dri­ver och Ju­li­et­te Lewis i and­ra vik­ti­ga rol­ler. (2010)

Hi­la­ry Swanks roll­fi­gur vill få sin bror frikänd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.