Wi­e­ner-dog

TV Tidningen - - FILMKANALER -

13.25

Todd So­londz har all­tid ef­fek­tivt ploc­kat fram svart hu­mor ur dys­funk­tio­nel­la män­ni­skors liv. Så även här, där en tax står i cent­rum. Vi får föl­ja dess liv ge­nom ett an­tal fa­mil­jer som är äga­re till den ge­nom åren. Ju­lie Del­py, Dan­ny DeVi­to, El­len Bur­styn och Gre­ta Ger­wig spe­lar någ­ra av dem. (2016)

Djur­vän­ner kan nog upp­rö­ras av vis­sa sce­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.