Tvär­vänd­ning­en – om sväng­ning­en i flyk­ting­po­li­ti­ken

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Fler män­ni­skor sök­te asyl i Sve­ri­ge un­der 2015 än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Re­ge­ring­en pre­sen­te­ra­de på hös­ten sam­ma år en ny mi­gra­tions­lin­je. Fil­ma­ren Pon­tus Matts­son frå­gar sig hur det egent­li­gen gick till när den svens­ka flyk­ting­po­li­ti­ken la­des om.

Åsa Rom­son och Ste­fan Löfven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.