Wal­lan­der: Mörk­ret

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Fem­te fil­men i ”Wal­lan­der”-se­ri­en med Kris­ter Hen­riks­son, Jo­han­na Säll­ström (1974– 2007) och Ola Ra­pa­ce i hu­vud­rol­ler­na. Bör­jar med en ton­års­flic­kas själv­mord. Säl­lan har Lin­da Wal­lan­der, su­ve­ränt spe­lad av Säll­ström, en­ga­ge­rat sig så to­talt för att lö­sa ett fall. Det­ta är av de otäc­ka­re av­snit­ten i film­se­ri­en. (2005)

Otäckt med Ra­pa­ce och Säll­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.