Is­ländsk svär­ta

Me­tal­he­ad

TV Tidningen - - DAGENS - Av Jan-Olov An­ders­son

23.20

En is­ländsk film som var no­mi­ne­rad i näs­tan varen­da klass i hem­lan­dets mot­sva­rig­het till Guld­bag­gen och som vann i många ka­te­go­ri­er.

Hand­lar om en bon­de­fa­milj på den is­länds­ka lands­byg­den som hål­ler på att gå un­der av sorg när so­nen dör un­der tra­gis­ka om­stän­dig­he­ter. Lil­la­sys­ter He­ra ( Thor­bjorg Hel­ga Thor­gils­dót­tir) tar över bror­sans hård­rocks­in­tres­se, dric­ker hem­bränt och spe­lar gi­tarr­so­lon bå­de på hans grav, för kor­na i la­du­går­den och – till sist – in­för publik.

Länge är fil­men rätt mo­no­tont kol­svart, se­dan lyf­ter den un­der and­ra hälf­ten med en full­kom­ligt ljuv­lig slut­scen. Och Thor­gils­dot­tir är ett fynd i hu­vud­rol­len. (2013)

En fa­milj i sorg.

MUSIKDRÖMMAR Thor­bjorg Hel­ga Thor­gils­dót­tir är ett fynd i hu­vud­rol­len som den hård­rock­säls­kan­de He­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.