Hands of sto­ne

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Bi­o­gra­fi om Pa­na­ma­box­a­ren Ro­ber­to Duráns liv och kar­riär. Ge­nom stör­re de­len av kar­riä­ren trä­nas han av Ray Ar­cel (1899–1994). Éd­gar Ra­mi­rez och Ro­bert De Ni­ro är bra i hu­vud­rol­ler­na, Us­her spe­lar box­a­rens an­ta­go­nist. Väl­gjort, men gans­ka för­ut­säg­bart, ing­en av de klas­sis­ka box­nings­fil­mer­na. (2016)

Skil­jer sig från klas­sis­ka box­nings­fil­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.