Flask­post från P

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Tred­je fil­men ef­ter Jus­si Ad­ler-Ol­sens fram­gångs­ri­ka dec­ka­re, med Niko­laj Lie Kaas och Fa­res Fa­res som po­li­ser i Kö­pen­hamn. Bra sam­spel mel­lan de två hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na. Det bör­jar med att po­li­sen hit­tar flask­post från nå­gon som bli­vit kidnappad av en sa­dis­tisk psy­ko­pat … Raff­lan­de. (Flaske­post fra P, 2016)

Väl­spe­lad, raff­lan­de spänning om en psy­ko­pat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.