Is­hoc­key

TV Tidningen - - DAGENS -

Årets slut­spel av tv­puc­ken är den 58:e upp­la­gan och da­gens kvarts­fi­na­ler spe­las i an­ri­ka Frölun­da­borg i Gö­te­borg. Mat­cher­na kom­men­te­ras av Chris Hä­ren­stam som flan­ke­ras av ex­per­ter­na Mi­kael Ren­berg och Jo­nas An­ders­son. Se­g­ra­re för­ra året blev Stock­holm Nord med kla­ra 4–0 mot Stock­holm Syd.

Den åtrå­vär­da tv-puckspo­ka­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.