Ame­ri­can hust­le

TV Tidningen - - DAGENS -

Da­vid O Rus­sell tar oss med till 1970ta­lets New Jer­sey och en skrö­na av säl­lan skå­dat slag, in­spi­re­rad av verk­li­ga hän­del­ser. Hand­lar om små­fiff­la­re, FBIa­gen­ter och kor­rum­pe­ra­de po­li­ti­ker. Kniv­skarp di­a­log, dras­tisk hu­mor och fan­tas­tiskt skå­de­spe­le­ri av Christi­an Ba­le, Brad­ley Coo­per, Amy Adams, Je­re­my Ren­ner och Jen­ni­fer Law­rence. (2013)

Bju­der på helt fan­tas­tiskt skå­de­spe­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.