The gi­ver

TV Tidningen - - DAGENS -

Ame­ri­kanskt sci fidra­ma som ut­spe­las i ett som det på­stås per­fekt sam­häl­le ut­an kon­flik­ter, fat­tig­dom och ar­bets­lös­het. Jeff Bridges har länge ve­lat fil­ma boken, han spe­lar Gi­va­ren som gui­dar hu­vud­per­so­nen, en ung man ( Bren­ton Th­wai­tes) som har upp­gif­ten att be­va­ra min­nen. Spän­nan­de med Alex­an­der Skars­gård som hu­vud­per­so­nens pap­pa. (2014)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.