Vux­na män­ni­skor

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Un­der­hål­lan­de ko­me­di där Fe­lix Hern­gren/Fred­rik Lind­ström tar tem­pen på si­na ge­ne­ra­tions­kam­ra­ter kring 30-strec­ket. Träff­säk­ra och ro­li­ga iakt­ta­gel­ser kring spe­let mel­lan kö­nen. Fe­lix Hern­gren i hu­vud­rol­len är lite väl ned­to­nad, många glän­ser i bi­rol­ler: Mi­kael Pers­brandt, Käl­la Bie och Ce­ci­lia Ljung. (1999)

Träff­sä­kert om folk kring 30 år i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.