Fri­da

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Sal­ma Hay­ek käm­pa­de i åra­tal för att få spe­la hu­vud­rol­len i det­ta snyggt fil­ma­de por­trätt av konst­nä­ren Fri­da Kahlo (1907– 1954). Det hand­lar om tra­ge­di­er och kärlek, om svart­sju­ka och pas­sion. Al­fred Mo­li­na spe­lar ma­ken Di­e­go Ri­ve­ra (1886–1957), även han känd mex­i­kansk konst­när. (2002)

Dra­ma med Sal­ma Hay­ek och Al­fred Mo­li­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.