The ar­chi­tect

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Dra­ma­ko­me­di som ald­rig rik­tigt lyf­ter. Ett par ( Par­ker Po­sey, Eric McCor­mack) i Se­att­le dröm­mer om barn och ett nytt hus. En ar­ki­tekt får upp­dra­get att de­sig­na dröm­bo­sta­den, men snart har han lik­som ätit sig in även i de­ras pri­vat­liv, i ett äk­ten­skap där det ytt­re är ett sätt att lik­som döl­ja tom­he­ten i de­ras re­la­tion. (2016)

Paret läng­tar ef­ter en ny­ri­tad dröm­bo­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.