Mistress Ame­ri­ca

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Pre­cis som i ”Fran­ces Ha” har re­gis­sö­ren No­ah Baum­bach här skri­vit ma­nus ihop med flick­vän­nen Gre­ta Ger­wig. Hon spe­lar en New York-kvin­na med stor­slag­na pla­ner, bland an­nat på att öpp­na krog, men i verkligheten får hon knappt sitt liv att gå ihop. Bå­de gri­pan­de och ro­ligt. (2015)

Gri­pan­de och ro­ligt om att hit­ta rätt i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.