Den som sö­ker

TV Tidningen - - DAGENSDAGENS -

Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch, nor­malt mer känd för sin su­ve­rä­na ko­mis­ka taj­ming, är smått fan­tas­tisk i en helt an­norlun­da dra­ma­tisk roll full av djup och svär­ta. Jo­han Lunds de­but är en gen­reö­ver­skri­dan­de dra­mat­hril­ler som är oför­ut­säg­bar och ovan­ligt sug­gestiv. Bor­ne­buschs kvin­na sö­ker si­na röt­ter på den svens­ka lands­byg­den. Väl­spe­lat, spän­nan­de, an­norlun­da. (2013)

Bor­ne­busch är smått fan­tas­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.