Mo­ra­liskt över­grepp i rym­den

Pas­seng­ers

TV Tidningen - - FILMKANALER -

En an­norlun­da mix av ro­man­tiskt dra­ma och sci fi. Re­gis­se­rad av norr­man­nen Mor­ten Tyl­dum, som gjort ”Hu­vud­jä­gar­na” och ”The imi­ta­tion ga­me”. En rymd­far­kost är ute på en 120 år lång re­sa på väg till en an­nan pla­net. 5 000 pas­sa­ge­ra­re lig­ger ned­söv­da. Men ge­nom ett fel vak­nar en in­gen­jör ( Chris Pratt) upp. Un­der en tid tyc­ker han det är helt okej att ba­ra um­gås med rymd­skep­pets ro­bot­bar­ten­der ( Mi­chael Sheen). Men till sist blir han uttrå­kad och väc­ker den vack­ras­te kvin­nan ( Jen­ni­fer Law­rence) som lig­ger ned­sövd. Ett mo­ra­liskt över­grepp, för­stås, då hon ju ald­rig kom­mer att le­va länge nog för att kom­ma fram till den nya pla­ne­ten. (2016)

Law­rence i sci fi-dra­ma med ori­gi­nell in­trig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.