Jät­ten

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Jo­han­nes Ny­holms lång­films­de­but, tre­fal­dig Guldbaggevinnare, är en sa­ga med un­ge­fär li­ka de­lar svär­ta och hu­mor. Hu­vud­per­so­nen Ri­kard ( Christi­an Andrén) är 30 år, svårt miss­bil­dad i an­sik­tet och au­tis­tisk. Fil­men skild­rar hans för­sök att åter­före­nas med mam­man ( An­na Bjel­ke­rud) och att lyc­kas i bou­le­la­get. (2016)

Au­tis­tis­ke Ri­kard vill gär­na lyc­kas i bou­le­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.