Allt för Sve­ri­ge

TV Tidningen - - DAGENS -

Ame­ri­ka­ner­na fi­rar Sve­ri­ges na­tio­nal­dag i Stock­holm och da­gen till ära har de på sig oli­ka land­skaps­dräk­ter från si­na för­fä­ders hem­byg­der. På Skan­sen blir det le­kar från förr och en titt på kung­en och drott­ning­en. Programledaren An­ders Lun­din ger del­ta­gar­na en lek­tion i be­ty­del­sen av or­det la­gom.

An­ders Lun­din lär ut or­det la­gom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.