Jord­skott

TV Tidningen - - DAGENS -

Po­li­sen Eva Thörn­blad ( Moa Gam­mel) dras ner i mörk­ret i thril­ler­se­ri­en ”Jord­skott”. Sam­ti­digt som pa­ra­si­ten på­ver­kar hen­ne mer och mer tving­as Eva kon­fron­te­ra sitt störs­ta trau­ma. Till­sam­mans med kol­le­gan Gö­ran Wass be­sö­ker hon en uråld­rig plats och hit­tar be­vis på att fler barns liv är i fa­ra.

Gö­ran och Eva hit­tar be­vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.