Rock­fest hos Olds­berg

Bin­go­lot­to

TV Tidningen - - DAGENS -

Black Ing­vars står för mu­si­ken i vec­kans ”Bin­go­lot­to”. Gö­te­borgs­ban­det är känt för si­na hård­rocksco­vers på barn­vi­sor, dans­bands­lå­tar, poplå­tar, julsång­er och go­spellå­tar. Grup­pen be­står av An­ders Möl­ler och Mag­nus Teng­by på sång och gi­tarr, ba­sis­ten Leif Lars­son och trum­mi­sen Ni­els Nor­din.

Mag­nus Teng­by och An­ders Möl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.