PRISBELÖNAD SKÅ­DE­SPE­LA­RE OCH KOMIKER

TV Tidningen - - HETAST & KALLAST -

NAMN: Henrik Dorsin. ÅLDER: 39 år. FA­MILJ: Gift med Han­na Dorsin. Sö­ner­na Frank, 12, och Sig­ge, 8. BOR: På Kungs­hol­men i Stock­holm. BAK­GRUND: Komiker, skå­de­spe­la­re, re­vy­ma­ka­re och ar­tist. Tv-kar­riä­ren bör­ja­de med ”Det­ta har hänt” och fort­sat­te i hu­mor­pro­gram som ”Par­la­men­tet”, ”Extra! Extra!” och ”Ti­me out”. Har bland an­nat spe­lat i upp­sätt­ning­ar av ”My fair la­dy”, ”I he­tas­te la­get” och ”Singin’ in the rain”. Fick K a ram e lo diktsti­pen­di­et 2007 och Kri­stal­len för Årets man­li­ga skå­de­spe­la­re 2014. Han kanske är all­ra mest känd för sin roll­fi­gur Ove Sund­berg i tv-se­ri­er­na ”Sol­si­dan” och ”Kon­to­ret”. Har ock­så tur­ne­rat med fle­ra eg­na fö­re­ställ­ning­ar.

AK­TU­ELL: Med hu­mor­se­ri­en ”Grotescos sju mäs­ter­verk” och i ope­ret­ten ”Gla­da än­kan” på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm.

SER PÅ TV: ”Kockarnas kamp”, ”Vår tid är nu” och ”Bet­ter call Saul”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.