The dark to­wer

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Vi­aplay

Fan­ta­sy­fil­men är ba­se­rad på Step­hen Kings ro­mans­vit med sam­ma namn. Ro­land De­schain ( Idris El­ba) är den sis­te i en sam­ling så kal­la­de re­vol­ver­män. Han käm­par för att stop­pa Wal­ter Pa­dick ( Matt­hew McCo­naug­hey) från att öde­läg­ga värl­den.

PREMIÄR FRE­DAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.