Ing­mar Berg­man 100 år

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

SVT Play & Öp­pet arkiv

Ing­mar Berg­man föd­des den 14 ju­li för hund­ra år se­dan och SVT upp­märk­sam­mar det­ta på oli­ka vis. Bland an­nat finns do­ku­men­tä­ren ”Berg­mans bör­jan: Ils­ka kär­lek mag­knip” från 2018 att se. Öp­pet arkiv bju­der på tv-se­ri­er­na ”Den go­da vil­jan” och ”Sa­ra­band”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.