So­me­bo­dy feed Phil

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Net­flix

Phil Ro­senthal är en av ska­par­na bakom ko­me­di­se­ri­en ”Al­la äls­kar Ray­mond”. Här står han själv fram­för ka­me­ran, när han till­sam­mans med vän­ner och fa­milj ut­fors­kar oli­ka mat­kul­tu­rer. Sex av­snitt släpp­tes i ja­nu­a­ri och nu släpps yt­ter­li­ga­re sex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.