Ef­fekt­fyllt ka­os

The dark knight

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.00

And­ra Bat­man-fil­men se­dan Christian Ba­le tog över hu­vud­rol­len med Christop­her No­lan som re­gis­sör. Fast den här fil­men blev ju mest om­ta­lad för att He­ath Led­ger (1979–2008) dog sam­ti­digt som film­bo­la­get bör­ja­de vi­sa trai­lers in­för som­mar­pre­miä­ren. Det blev bå­de ett enormt in­tres­se för fil­men och läm­na­de en li­te ve­mo­dig käns­la. Det var li­te kons­tigt att se den au­stra­lis­ke skå­de­spe­la­ren va­ra så do­mi­nant i skurkrol­len som Jo­kern. När fil­men se­dan kom lev­de den dock mer än väl upp till för­vänt­ning­ar­na. Väl­gjord och ef­fekt­fylld spänning kring det ka­os som upp­står i Got­ham Ci­ty när Jo­kern här­jar för fullt. (2008)

DO­MI­NANT He­ath Led­ger i sin om­ta­la­de roll som Bat­mans värs­ta fi­en­de, Jo­kern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.