Crazy he­art

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.00

Fil­men som till sist gav Jeff Bridges en Oscars­sta­ty­ett. Han spe­lar Bad Bla­ke, en country­sång­a­re på de­kis, bå­de kar­riär­mäs­sigt och mänsk­ligt då han hål­ler på att su­pa ihjäl sig. Ska mö­tet med en jour­na­list ( Mag­gie Gyl­len­haal) kun­na änd­ra på det? Su­ve­ränt skå­de­spe­le­ri även av Co­lin Far­rell och Ro­bert Du­vall. (2009)

Jour­na­list och sång­a­re på de­kis möts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.