Pol­dark

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Po­li­tik, kär­lek och krig är te­man i den brit­tisk-ame­ri­kans­ka dra­ma­se­ri­en ”Pol­dark”. I vec­kans av­snitt an­län­der Ross ( Ai­dan Tur­ner) och Thol­ly ( Se­an Gil­der) till Frank­ri­ke. De får re­da på att dok­tor Enys ( Lu­ke Nor­ris) fak­tiskt le­ver, men sit­ter fängs­lad. Her­rar­na tving­as snart på flykt ef­ter att ha an­kla­gats för spi­o­ne­ri.

Ross an­län­der till Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.