Sö­ker ar­be­ta­re på bild

Him­lens mörk­rum

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Fo­to­gra­fen och fil­ma­ren Je­an Her­man­son bygg­de upp ett stort arkiv med fo­to­gra­fi­er av in­dustri­ar­be­ta­re un­der 1960-ta­let. Men han tog ald­rig nam­nen på dem han av­bil­da­de. Fo­to­as­si­sten­ten Nils Pet­ter Löfs­tedt sö­ker upp per­so­ner­na – och re­san skild­ras i den re­pri­se­ra­de do­ku­men­tä­ren.

Fo­to­gra­fe­ra­de in­dustri­ar­be­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.