Ral­ly­bru­dar

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.15

Un­der­hål­lan­de svensk film som in­ne­hål­ler li­te kär­lek, li­te hu­mor och li­te spänning. Ut­spe­las i 1960ta­lets Värm­land och har viss verk­lig­hets­bak­grund, om någ­ra ral­ly­fö­ra­re ( Eva Rö­se, Ma­rie Ro­bert­son) som trot­sar för­do­mar om att kvin­nor in­te ska äg­na sig åt så­dant. Med bland and­ra Maria Lun­dqvist, Claes Malm­berg och Jan­ne ”Lof­fe” Carls­son (1937–2017). (2008)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.