Fi­nal portrait

TV Tidningen - - FILM KANALER -

17.40

Väl­gjord konst­närs­bi­o­gra­fi om Al­ber­to Gi­acomet­ti (1901– 1966), schwei­zisk konst­när känd för si­na sma­la skulp­tu­rer. Ge­off­rey Rush över­ty­gar i hu­vud­rol­len, Ar­mie Ham­mer är ock­så myc­ket bra som mo­del­len för konst­nä­rens all­ra sista verk, som ald­rig såg ut att bli fär­digt, nå­got som tär­de på de­ras vän­skap. (2017)

Ge­off­rey Rush är över­ty­gan­de som konst­när.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.