Skottår

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.40

En char­mig ro­man­tisk komedi som mesta­dels ut­spe­las på Ir­land. Amy Adams spe­lar tje­jen som åker dit för att över­ras­ka och fria till sin pojk­vän ( Adam Scott), en hjärt­ki­rurg som är där på kon­fe­rens. Fri­ar man på ”le­ap day”, skottårs­da­gen 29 feb­ru­a­ri, får han en­ligt tra­di­tio­nen in­te sä­ga nej. Men där vän­tar and­ra kom­pli­ka­tio­ner… (Le­ap ye­ar, 2010)

Kom­pli­ka­tio­ner upp­står kring ett fri­e­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.