Ba­ra sport

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.55

Fö­re det­ta hand­bolls­spe­la­ren Mag­nus Wis­lan­der har bi­dra­git till 13 svens­ka mäs­ter­skaps­me­dal­jer. Han har ut­setts till 1900-ta­lets bäs­ta spe­la­re tre gång­er och är Sve­ri­ge­et­ta i an­tal spe­la­de lands­kam­per. Nu får vi ve­ta om han även är en fe­na på and­ra spor­ter – i al­la fall när det gäl­ler att sva­ra på frå­gor om dem.

Wis­lan­der täv­lar i sport­kun­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.