Ett an­norlun­da sci fi-dra­ma

Ar­ri­val

TV Tidningen - - FILM KANALER -

15.00

Utomjording­ar som in­va­de­rar vår pla­net i fil­mer har of­tast haft ond­ske­ful­la av­sik­ter. Kanske är det där­för Ste­ven Spiel­bergs ”När­kon­takt av tred­je gra­den” (1977) fort­fa­ran­de står ut och le­ver kvar i min­net. I ”Ar­ri­val” lan­dar ut­omjor­dis­ka rymd­skepp på fle­ra plat­ser på jor­den. Till den öde­mark i Mon­ta­na, USA, där ett av dem par­ke­rat strax ovan­för marky­tan, kal­lar en övers­te ( Fo­rest Whita­ker) in en språk­pro­fes­sor ( Amy Adams) och en ma­te­ma­ti­ker ( Je­re­my Ren­ner) för att för­sö­ka ska­pa kon­takt. Ett sug­gestivt och an­norlun­da sci fi-dra­ma, där man fram­för allt be­rörs av språk­pro­fes­sorns star­ka en­ga­ge­mang och mod. Amy Adams är ly­san­de i rol­len. (2016)

Amy Adams och Je­re­my Ren­ner i hu­vud­rol­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.