What hap­pens in Ve­gas

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.00

En an­norlun­da ro­man­tisk komedi. Joy ( Ca­me­ron Di­az) och Jack ( Ashton Kut­cher), två New York-bor, möts av en slump i Las Ve­gas, blir ful­la, gal­na och pils­ka till­sam­mans och ham­nar in­te ba­ra i säng, ut­an gif­ter sig ock­så. Det blir skils­mäs­sa med för­hin­der när de får su­per­jack­pot på en spel­au­to­mat. Vem ska ha peng­ar­na? Småchar­mig ba­ga­tell. (2008)

Kut­cher och Di­az i småchar­mig komedi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.