Pas­seng­ers

TV Tidningen - - FILM KANALER -

18.00

En myc­ket an­norlun­da mix av ro­man­tik och sci-fi. En rymd­far­kost är ute på en 120 år lång re­sa. 5 000 pas­sa­ge­ra­re lig­ger ned­söv­da. Men ge­nom ett fel vak­nar en in­gen­jör ( Chris Pratt) upp. han blir uttrå­kad och väc­ker den vack­ras­te kvin­nan ( Jen­ni­fer Law­rence). Väl­spe­lat och en ori­gi­nell in­trig. (2016)

Jen­ni­fer Law­rence och Chris Pratt i rym­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.