JOB­BA­DE PÅ IKEA

TV Tidningen - - NEWS -

NAMN: Ernst Kirchsteiger. ÅL­DER: 60 år. FA­MILJ: Hu­strun Ul­la och sö­ner­na Se­basti­an, 33, och Lud­vig, 29. BOR: Vil­la ut­an­för Örebro.

BAK­GRUND: Bör­ja­de in­re­da hus i tv i ”Som­mar­tor­pet” 2000. Har ock­så va­rit pro­gram­le­da­re för ”Jul med Ernst” och ”Ernst i Tosca­na”. Job­ba­de ti­di­ga­re som in­red­nings­ar­ki­tekt på Ikea och som kock.

AK­TU­ELL: Med en ny sä­song av ”SomErnst mar med Ernst”.

2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.