Vart skul­le du åka med en tids­ma­skin?

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Si­en­na Jäg­gi, 9, som­mar­lov: – Sten­ål­dern, för vi har job­bat med det i sko­lan och det ver­kar coolt. Jag skul­le åka dit och hug­ga i träd. Kal­le, 6, som­mar­lov: – Jag skul­le vil­ja åka till den ti­den anky­losaurus (di­no­sau­rie) lev­de. Flyt­ta dit och sit­ta på de­ras ryg­gar. Jan Lars­son, 57, Di­a­ko­ni­as­si­stent: – Jag skul­le nog bör­ja om från bör­jan. Åka till 1961, då jag föd­des, och le­va om mitt liv. Aman­da Pet­ter­son, 27: – Det är jät­tesvårt, jag vill in­te åka bak­åt i ti­den för kvin­nor ha­de det in­te så jäm­ställt då. Kanske åka 100 år fram­åt och se hur sam­häl­let är då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.