Yng­ling kör­de spark­cy­kel på E18

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Det var förra ons­da­gen ef­ter kloc­kan 17.00 som en per­son ring­de in till po­li­sen då den sett en ung per­son kö­ra en spark­cy­kel på E18.

– Per­so­nen kör­de från Roslags Näs­by mot cent­rum. Det var fle­ra som ring­de in men då ha­de vi in­te möj­lig­het att åka ut till plat­sen, sä­ger Eva Nils­son pressta­les­per­son på po­li­sen.

Kort se­na­re lar­ma­de än­nu en per­son till po­li­sen, hen på­pe­ka­de då att spark­cy­keln såg ut att va­ra en elspark­cy­kel och att fö­ra­ren kör­de in mot Dan­de­ryds kyr­ka.

– Det var bra att per­so­nen kör­de av vägen. Han el­ler hon skul­le nog dit och tyck­te väl det var snab­bas­te vägen. Men man får in­te kö­ra så helt en­kelt, sä­ger Eva Nils­son.

Jag är tack­sam för att ni i fort­sätt­ning­en vi­sar re­spekt och är trev­li­ga mot buss­fö­rar­na som har DIG i fo­kus och tän­ker på DIN sä­ker­het i tra­fi­ken. Tack! En buss­fö­ra­re för­kla­rar i en Fa­ce­book­grupp hur buss­chauf­fö­rer­na kän­ner i tra­fi­ken

IN­TE SPARKCYKELVÄG. En spark­cy­klist tog sig fram på E18 Norr­täl­je­vä­gen. Ett nå­got oklokt väg­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.