Bil fat­ta­de eld vid golf­ba­nan

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Det var i höjd med golf­ba­nan på Lind­hol­mens­vä­gen som en rul­lan­de bil fat­ta­de eld kloc­kan 08.31 på tis­dags­mor­go­nen. Rädd­nings­tjänst kun­de snabbt släc­ka bran­den och ing­en per­son ska ha ska­dats. Hur bran­den upp­stod är än­nu oklart.

–Vi är nu på plat­sen och man kan kon­sta­te­ra att äga­ren in­te ha­de nå­got kör­kort, sa Fredrik Ny­lén, vakt­ha­van­de be­fäl på po­li- sen, till Val­len­tu­na Nyheter.

En­ligt po­li­sen häv­dar dock äga­ren att han själv in­te ha­de kört bi­len.

Po­li­sen kan i nu­lä­get in­te sä­ga om det fanns nå­gon mer per­son än äga­ren på plats. Man upp­ger att det hit­tats fler bris­ter på bi­len.

Tra­fi­ken dä­re­mot gick trö­ga­re och stod still ett tag, men kom igång ef­ter att bran­den släckts. Bi­len bär­ga­des från olycks­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.