Nya mil­jo­ner till Dan­de­ryd?

Vallentuna Nyheter - - NORRORT -

Al­li­an­sen skju­ter till 90 mil­jo­ner kro­nor till lä­nets akut­mot­tag­ning­ar, en kon­se­kvens av den var­ma som­mar som ställt till det för många sjuk­hus. Hur myc­ket av peng­ar­na som ska gå till Dan­de­ryds Sjuk­hus är in­te be­stämt än­nu, det for­mel­la be­slu­tet tas i häl­so-och sjuk-

vårds­nämn­den den 27 sep­tem­ber.

Man ska gö­ra en för­del­ning av med­let be­ro­en­de på hur sto­ra be­hov som finns, kanske har Dan­de­ryds Sjuk­hus stör­re be­hov, men det är häl­so­sjuk­vårds­di­rek­tö­rens upp­gift att se över, sä­ger Rasmus Jonlund (FP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.