Stock­holms filmfes­ti­val

VallentunaDirekt - - TIPS · VALLENTUNA -

● Är en in­ter­na­tio­nell fes­ti­val som på­går un­der tolv da­gar i no­vem­ber då 150 pre­miä­rer från mer än 60 län­der vi­sas.

● Fes­ti­va­len gäs­tas ock­så av ett hund­ra­tal fim­ska­pa­re, och lyf­ter även fram unga och oer­far­na film­ska­pa­re som gör de­but.

EVE­NE­MANG. Van­ligt­vis an­ord­nas som­mar­bio i Rå­lamb­s­hovspar­ken, men i år blir det li­te an­norlun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.