HIL­TON-BRORSANGICKBÄRSÄRK

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

34-åri­ga arv­ta­gers­kan Paris Hil­tons yng­re bror Con­rad Hil­ton, 20, ställ­de till med en scen på ett flyg­plan ny­li­gen. Bland an­nat ska han ha bör­jat slå vilt om­kring sig, kal­lat de and­ra pas­sa­ge­rar­na för glå­pord och fått barn på pla­net att grå­ta. Ny­li­gen döm­des han i rät­te­gång för hän­del­sen men släpp­tes fri mot en bor­gen på 800 000 kro­nor. Ibland (för det mesta) är det bra med ri­ka för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.